Multimèdia Gallery 

Esta xicoteta dàrsena disposa de prop de quaranta amarraments. Durant els mesos d'estiu, oferix servicis de lloguer de catamarans i taules de planxa de vela.

# ESPECIALITATS

Catamarà i vela lleugera Clubs nàutics i ports esportius