Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dilluns. Horari d'obertura de 9:00 a 12:30.

# TIPUS
Mercats ambulants