Convent dels Pares Franciscans

Main image

Multimèdia Gallery 

Es tracta d'un edifici molt sobri, de murs robusts, d'arquitectura amb reminiscències renaixentistes. La portalada de l'església està tractada a manera de retaule, format per dos cossos: el primer, conformat per la porta amb un arc enquadrat per dues columnes sobre pedestal i, el segon, per una capella emmarcada amb dues pilastres, que allotja una imatge de la Immaculada, i dues piràmides amb boles, que denoten la influència de l'arquitectura Herreriana.

De l'edifici destaquen la torre campanari i el claustre, restaurats el 1992. Dins l'església trobem un interessant retaule i un xicotet museu on es poden veure objectes procedents del mateix convent, de l'antic Col·legi Seràfic o de records i donacions realitzades pels mateixos frares residents al llarg de la seua llarga història.