Una de les torres del sistema defensiu de la zona que, en coordinació amb el "Fort de Bernia", estava encarregat de la vigilància de l'interior de la comarca de la Marina.