Galeria Multimèdia

Edifici representatiu dels molins fariners de la Marina, que es va erigir sobre els fonaments d'una torre sentinella construïda en temps de Felip II per a protegir la costa de les invasions pirates. Consta de dos planta i base circular, abastant els 7 metres d'alçària. Compta amb una escala de caragol de carreus encastats que comunica les dos plantes, una naia intermèdia i una volta que sustentava la sala de la maquinària antiga.