Torre Molí Del Morelló

Main image

Multimèdia Gallery 

Edifici representatiu dels molins fariners de la Marina, que es va erigir sobre els fonaments d'una torre sentinella construïda en temps de Felip II per a protegir la costa de les invasions pirates. Consta de dos planta i base circular, abastant els 7 metres d'alçària. Compta amb una escala de caragol de carreus encastats que comunica les dos plantes, una naia intermèdia i una volta que sustentava la sala de la maquinària antiga.