Jaciment Banys de la Reina

Main image

Multimèdia Gallery 

El jaciment descobrix l'existència d'una piscifactoria de l'època romana en dos fases. La primera, del segle II i la segona de finals de IV. El seu estat és relativament bo, malgrat què l'efecte del mar ha provocat la seua erosió. Encara així es poden vore diversos canals i Coves tallades en pedra.

Més informació

Horari

Acceso libre