Multimèdia Gallery 

Torre guaita defensiva del S. XVI.


Aquesta torre, de 13.5 m d'altura forma part de la xarxa de fortificacions alçades al llarg de la costa, en el S. XVI per a previndre les constants incursions dels pirates barbarescos.


La torre circular de forma troncocònica presenta dos cossos superposats, actuant l'inferior com a contrafort de l'estructura.


La porta d'accés al seu interior està elevada de la base. Dos *matacanes defensen la porta d'accés. Destaca l'escut d'armes de Carles V, amb 4 barres, corona de l'antic Regne de València i l'àguila bicèfala dels Àustria. A l'interior els diferents nivells es comuniquen per una obertura, a la qual s'accedeix per mitjà d'una escala mòbil o simple entenimentada.


Es té constància d'una altra torrassa situada en l'actual far de Sant Antoni, a més de la torre de l’*Almadrava . Les torres tenien comunicació visual, encara que també utilitzaven altres mitjans, com a senyals amb espills, foc, etc. Disposaven de guàrdies que s'encarregaven tant de la custòdia d'aquestes, com d'eventuals trasllats a altres torres o ciutadelles per a albirar qualsevol perill.


El seu nom prové de la seua curiosa forma de “*gerro” o “*pitxer” (pitxer).