#Habitacions i places
Nombre total de places
70
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000001-A