• c/ Ecuador, c/ Cuba y c/ Costa Rica
  • Elda
Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts i dissabtes. Horari d'obertura de 7:00 a 15:30.

# TIPUS
Mercats ambulants