Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres. Horari d'obertura de 9:00 a 15:00.

# TIPUS
Mercats ambulants