Multimèdia Gallery 

El parc Les Hortes esta compost per 4 plataformes diferenciades que, adaptant-se al màxim a les cotes del terreny existent i amb un moviment de terres de 7500 m3, aconseguix donar vida al mateix; zona de jocs, plaça, amfiteatre i quiosc. A més dels diferents desnivells, les sendes i camins escarpats, els illots amb talusos i pendents, i els murs de pedra fan que el passejant gaudi d'una major sensació de comoditat, llibertat i llunyania del nucli urbà, aconseguint un medi el més natural possible. El parc compta amb un edifici en el seu interior destinat a vestidors i lavabos, amb un amfiteatre realitzat de rajola cara vista on es podrà disfrutar de qualsevol tipus d'esdeveniments, una plaça àmplia i exempta, tota ella empedrada i un ampli aparcament que ha de cobrir les necessitats dels firers en el seu pas a les festes de setembre. Els bancs són de rajola cara vista en diverses formes, tant corbes com rectes, amb respatlers de tub quadrat d'acer amb xapa perforada i pintat a base de polièster, els murs de pedra al mateix temps de servir de contenció de terres complixen la funció de bancs ja que estan executats en lloses de colors rogencs i rematats amb una de major grossària. Hi ha una àrea de jocs en l'espai més alt de tot el parc. Esta zona compta amb una subàrea de jocs infantils amb dos molls, un balancí, i un joc combinat amb una barra de bombers, un tobogan, una barra d'exercicis, i una escala corba. En una altra subàrea el joc està destinat a xiquets de major edat, esta zona compta amb una xarxa tridimensional de 12.6 m de base i 58 m d'alçària formada per cordes de sis fileres amb nuclis d'acer amalgamats en una capa de poliamida i amb una engrunsadora doble. En una tercera subàrea tenim la zona de jocs per a persones de qualsevol tipus d'edats, que compta amb una pista de petanca, taulers de fusta, una canastra de basquetbol i una pista de monopatins per als més atrevits. Instal•lació que permet la seua ampliació en un futur, a la vista de l'acceptació obtinguda.

Més informació
TIPUS

Jardins