Es tracta d'una vila romana monumental dels segles I a VI dC, amb una rica decoració dels mosaics i talles murals en morter d'algeps.
Més informació
Horari

No está accesible