Jaciment Arqueològic Cova De Beneito

Main image
En la Cova s'han trobat prehistòrics pertanyents al Paleolític, fet que ha donat lloc a la percepció de l'ocupació humana en la zona.

Més informació

Horari

Consultar en Tourist Info