Museu d’Art Bizantí

Main image

Multimèdia Gallery 

Més informació

Horari

Dimarts, de 16 a 18 hores. Dissabtes, de 10 a 13 hores. Diumenges de 9.30 a 11.30 hores. La resta de dies, cal concertar cita. L’accés és debades.

Època

Bizantina

El museu d´Art Bizantí està ubicat en el monestir de la Trinitat, situat en la zona d´influència del nuc de carreteres entre Tàngel, Mutxamel i Sant Joan, va ser edificat en el s. XVII i XVIII, va patir algunes reformes en la segona mitat del s. XIX i va ser restaurat pels monjos de la Fraternitat Monàstica de la Paz que l’habiten des del 26 d’octubre de 1982. El Museu en l’actualitat dedica gran part dels seus esforços a l’expansió literària i tècnica de tot el que suposa el món de l’art bizantí a través de publicacions especialitzades, i a través de reproduccions d’icones, pintades amb les tècniques més antigues i desenvolupades a través del Taller d’icones del monestir.