Multimèdia Gallery 

De les tres torres del municipi, la Torre ESCALETES o Torre Pep és la que manté un major grau de conservació i la que es troba a major altitud. La seua estructura circular conserva els treballs de maçoneria, encara que ha perdut part de la seua corona. La seua funció eminentment defensiva, permetia advertir l'arribada de l'enemic abans que este aconseguira la costa. Al Costat d'ella hi ha una torre metàl·lica amb una creu.