Amb embarcacions pròpies amb base en el port de Santa Pola, oferixen els servicis de lloguer amb i sense patró. Programen eixides d'un dia per la zona i travessies a qualsevol punt de la Costa Blanca o a les illes amb la duració que determine el client.

# ESPECIALITATS

Xàrter nàutic