Multimèdia Gallery 

L'àmbit territorial de la Vall de les Sorts comprèn terrenys que pertanyen al municipi de Teulada, a la comarca alacantina de la Marina Alta. L'enclavament, té una extensió de aproximadament 100 hectàrees i posseeix una sèrie de valors ecològics, paisatgístics i culturals que han justificat la seva declaració per la Conselleria de Medi Ambient com a Paisatge Protegit.


Geològicament, la Vall de les Sorts es troba en el domini del Prebètic i queda inclòs dins l'àrea del sinclinal de Benissa-Teulada, format pel farciment de materials margosos, d'edat miocena i terrenys sotmesos a un important aprofitament agrícola gràcies a l'intens abancalament de la zona.


Els seus principals valors no radiquen tant en la seva singularitat i riquesa florística i faunística, sinó en el seu gran valor paisatgístic de conjunt (donat el contrast entre la vall de fons pla i els relleus ondulats circumdants) i la seva importància cultural.


Más información

Més informació
TIPUS

Protegits