Església Parroquial de Sant Joan Baptista i Torre Campanar

Main image

Multimèdia Gallery 

El temple és un exemple del barroc classicista valencià i, en el seu interior, destaca el contemporani llenç de Traver Calçada que representa el degollament de Sant Joan. En la part dreta de la monumental fatxada de l'església s'alça la torre-campanar que és una de les més altes de la Comunitat Valenciana. La torre és de planta octogonal i la porta d'accés exhibix una imatge de Santa Bárbara. La rematada la constituïx una gran bola en la cúspide que servix de base a la imatge de Sant Joan Baptista, que va ser col·locada per un equilibrista.