# TIPUS
Botigues
# ZONA DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA
ZGAT PERÍODE ESTACIONAL