Galeria Multimèdia

També conegut com a Torre de Pere Joan, és de planta quadrada i la seua coberta, plana, està emmerletada. A més, posseïx una xicoteta finestra adintelada en la seua fatxada lateral i està annexa a una masia la finestra principal de la qual compta amb un arc i un estant motlurat. Una inscripció porta la data de 1588.