Convent de les Carmelites Descalces

Main image
L'imponent mur que el rodeja dóna un aspecte robust i monacal a este convent barroc. El seu caràcter de clausura no permet la visita més enllà de l'església i el cor baix. Posseïx un destacat altar tallat en fusta.

Més informació

Horari

Horario de culto