#Habitacions i places
Nombre total d'habitacions
2
Nombre total de places
4
#CARACTERÍSTIQUES
Pensiò completa
No
Indicador de qualificació de luxe
No
Modalitat
No compartida
Categoria
Tres estreles
Signatura
CV-ARU000833-CS