Més informació
Horari

Periodicitat: Ocasional. Tots els dimecres, dijous i diumenges. Horari d'obertura de 6:00 a 14:00.

# TIPUS
Mercats ambulants