Mercado Playa

Main image
false

Més informació

Horari

Periodicitat: Estiu (15 juny a l'15 de setembre). Tots els dijous i divendres. Horari d'obertura de 16:00 a 21:00.

# TIPUS

Mercats ambulants