Mercats Vila-real

Main image

Mercat de roba Dimecres i Dissabte de 7:00 a 14:00 a la Plaça Major i Plaça Bayarri

Mercadet de verdura Dissabte de 8:00 a 14:00 al Carrer Raval del Carme

Mercat de productes de proximitat Dijous de 8:00 a 14:00 a la Plaça Major.

Mercat d'antiguitats Diumenge de 8:00 a 14:00 a la Plaça del Labrador

Més informació

Horari

Periodicitat: Semanal, de 8:00 a 14:00.

# TIPUS

Mercats ambulants