Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous i divendres. Horari d'obertura de 8:30 a 14:00.

# TIPUS
Mercats ambulants