Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres, dijous i dissabtes. Horari d'obertura de 18:00 a 21:00.

# TIPUS
Mercats ambulants