Més informació
Horari

Periodicitat: Estiu. Tots els dies. Horari d'obertura de 19:00 a 0:00.

# TIPUS
Mercats ambulants