Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 8:00 a 13:30.

# TIPUS
Mercats ambulants