#Habitacions i places
Nombre total de places
48
#CARACTERÍSTIQUES
Signatura
CV-ALT000005-V