Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dilluns i dijous. Horari d'obertura de 7:30 a 14:30.

# TIPUS
Mercats ambulants