• Avda. Fuente Grande,Antonio Machado, Blasco Ibañez, Tierno Galvan, Federico Garcia Lorca
  • Macastre
Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dijous i diumenges. Horari d'obertura de 9:00 a 14:00.

# TIPUS
Mercats ambulants