Més informació
Horari

Periodicitat: Estiu. Tots els dilluns i dijous. Horari d'obertura de 17:30 a 22:00.

# TIPUS
Mercats ambulants