Multimèdia Gallery 

Ubicat en ple centre històric de la ciutat, el MAOVA mostra gran quantitat d'objectes, sobretot ceràmics i lítics, amb un ampli marc cronològic que abraça des de finals del Paleolític fins a l'època moderna. La majoria dels fons procedixen d'excavacions arqueològiques realitzades en la comarca.