Més informació
Horari

Periodicitat: Estiu (Juliol i Agost). Tots els dijous. Horari d'obertura de 18:00 a 22:00.

# TIPUS
Mercats ambulants