Més informació
Horari

Periodicitat: Estiu. Diumenges. Horari d'obertura de 17:00 a 22:00.

# TIPUS
Mercats ambulants