Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimarts i dijous. Horari d'obertura de 7:00 a 13:00.

# TIPUS
Mercats ambulants