• Barrio del Carmen: Pl.Mossen Sorell, c/ Mesón de Morella.
  • València
Més informació
Horari

Periodicitat: Setmanal. Tots els dimecres i dijous. Horari d'obertura de 9:00 a 14:00.

# TIPUS
Mercats ambulants