Multimèdia Gallery 

Tota la zona està declarada Bé d'Interés Cultural perquè alberga abundants restes de l'antiga ciutat ibera, romana, visigoda i àrab així com les muralles i torrasses que baixen des del Castell a la ciutat.