Galeria Multimèdia

L'edificació es recolza en la muntanya i en altres immobles contigus per mitjà de murs de càrrega de maçoneria, encara que la fusta, l'algeps i les lloselles de ceràmica també formen part de la construcció. Posseïx quatre nivells i una “cambra”. La planta baixa presenta una gran sala d'entrada, celler, cuina, menjador, rebostos, corrals, cavallerisses i paller. Els restants nivells estaven ocupats per dormitoris i altres estades.
Més informació
Horari

Estiu: De 10:00 a 19:00 h. Dijous i diumenge tancat de 14:00 a 15:00 h
Hivern: De 10:00 a 18:00 h. Dijous i diumenge tancat de 14:00 a 15:00 h.