Galeria Multimèdia

La Torre Tamarit o Torre Vella és la que presenta pitjor estat de conservació entre les que s'ubiquen en la costa de Santa Pola. A l'origen presentava una planta quadrada i treballs de maçoneria reforçada amb carreus. Emplaçada estratègicament per a avisar de l'arribada de l'enemic a l'interior, de forma que es comunicaven entre si, per mitjà de fumades de dia i lluminàries de nit.