Galeria Multimèdia

La devoció al sant queda patent en esta ermita, una construcció amb pedra tosca i una característica cúpula de teules envernissades de blau que ressalten sobre el blanc de l'edificació. En el seu altar conserva una imatge del sant del segle XVI.


Més informació
Horari

Només s'obri per la celebració de culte en ocasions excepcionals