Galeria Multimèdia

Més informació
Horari

Oberta: Dimarts a divendres de 9:00 a 14:00. Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 14:00.
Tancada: Dilluns i els dies 25 de desembre, 1 de gener i 6 de gener.