Se celebra el cap de setmana de Sant Vicent Ferrer. La seua finalitat és mostrar al públic els oficis tradicionals de la Serra de Espadán: la saca de suro, el treball del vímet o la canya, espart, telers, ferreria, activitats agropecuàries, alhora que es programen tallers, exhibicions i actuacions relacionades amb aquests oficis.

Més informació
Data d'inici

08/04/2023

Data finalització

10/04/2023

Tipus d'interès

Interés turístic local