El carrer de Sant Joaquim encara manté part de les estructures pròpies del segle XIII, amb un traçat irregular i punt de connexió de places com la del General Aranda i Sant Bartomeu. La Casa del marqués és un dels edificis que més destaca en el vial.