Torre de la Corda

Main image

Multimèdia Gallery 

Posseïx les mateixes característiques que la Torre Colomera, de forma cònica, amb xicotetes finestres i, igualment, ha perdut la part superior.

Més informació

Horari

Dijous de 11:30 a 13:30h