#Habitacions i places
Nombre total d'habitacions
4
Nombre total de places
8
#CARACTERÍSTIQUES
Pensiò completa
No
Indicador de qualificació de luxe
No
Modalitat
No compartida
Categoria
Quatre estreles
Signatura
CV-ARU000883-CS