El massis del Monduver i la serra del Buixcarró

Main image

Multimèdia Gallery 

La roca calcària d'aquestes muntanyes ha sigut modelada per l'erosió càrstica en un paisatge de dolines o clots, cavitats, etc., el centre del qual l'ocupa el pòlie o depressió càrstica de Barx: les seues aigües no tenen eixida superficial i són drenades subterràniament a través de l'avenc de la Donzella. Els primers habitants valencians van deixar nombroses restes de la seua cultura a les coves de Bolomor (Tavernes de la Valldigna), del Parpalló (Gandia) o de les Malladetes (Barx). A més a més de les poblacions esmentades, Pinet i Xeresa són punt d'inici de recorreguts per a conéixer la interessant vegetació i el peculiar paisatge càrstic. El cim del Mondúver (841 m) corona el massís i constitueix un excel·lent mirador sobre la costa de la Safor.

Més informació

TIPUS

Serres