Galeria Multimèdia

Antiga fortificació morisca de la qual solament queden les restes de dues torres de planta quadrada, erigides sobre un sòcol de pedra. Es troba situada dins del nucli de la població.
Més informació
Horari

Lliure