Fuente de los Siete Caños

Main image

Multimèdia Gallery 

Considerada el símbol de la població, aquesta font d'estil modernista és dita així pel nombre de canelles que donen aigua. La font està en una de les façanes d'una xicoteta construcció a tres vessants i es troba adossada a una altra amb cobriment pla en la qual està el pou. Té un marcat caràcter ornamental en estar decorada amb un gran panell de taulells en el mur que sustenta les eixides d'aigua. Aquests taulells s'intercalen a manera d'escaquer: uns presenten una temàtica que fa referència a oficis tradicionals, costums o balls regionals, i altres estan en blanc. En la part central de la font hi ha un panell també ceràmic, format a manera de mosaic amb taulells de la mateixa grandària que els comentats amb anterioritat, en el qual es representa a San Isidro Labrador. A banda i banda d'aquesta imatge es disposen uns taulells amb motius florals i als seus costats dos mosaics amb sengles pitxers en blau.
En la part de davall del sant s'observa un altre mosaic que representa un paisatge d'un riu i unes cases. Les canelles de la font, de bronze, no estan exempts d'aqueix decorativisme, simulant caps de monstres, excepte la central que representa un cap de lleó. L'edifici es remata amb una estructura quadrada tancada amb malla metàl·lica i adornada amb taulell. En la part de darrere de la font està l'entrada al pou, posseint una major sobrietat i ressaltant les cantonades, de rajola cara vista pintats de roig, estant la resta emblanquinada. En la font hi ha dues plaques amb dues inscripcions en les quals es fa referència a les dues restauracions que ha tingut la font. Es pensa que el seu origen poguera estar en l'època musulmana quan es van construir a Siete Aguas, la xarxa de séquies, la Bassa (proveïda pel sobrant aquesta font), i el Molino Xicotet (ara com ara desaparegut). La seua aigua és molt preada per tots els habitants de Siete Aguas i pels visitants que arriben al municipi atrets pel seu alt valor medicinal.

Font de les Set Canelles